Er bestaan verschillende mogelijkheden (soms ook strategieën of algoritmes genoemd) om tot de oplossing van een woordzoeker te komen. De strategie zal de efficiëntie / snelheid bepalen. Hier alvast enkele nuttige tips om een woordzoeker op te lossen:

Per woord in de lijst van ’te vinden’ woorden: zoek  naar de beginletter* (zie ook opmerking) van het woord in het rooster.
Zodra de beginletter is gevonden, kijk jij naar de omliggende letters (in alle richtingen) in het het rooster om te zien of ook de tweede letter van het woord overeenkomt.
Zo niet, ga je verder met het zoeken van de beginletter elders in het rooster.
Zo ja, de richting volgens de welke het woord zou geplaatst zijn, staat nu vast. Als in diezelfde richting ook de derde letter overeenkomt, vergroot de kans alsmaar dat je het woord gevonden hebt.

* TIP:
Er bestaan ook verschillende manieren om naar de eerste letter te ‘scannen’. De meest klassieke manier is van links naar rechts en van boven naar onder. Maar uiteraard houdt niets je tegen om van onder te beginnen. Zo zou je bijvoorbeeld uiterst rechts onderaan kunnen beginnen en vandaar naar boven gaan om dan in de voorlaatste kolom van boven naar beneden te gaan (de ‘chinese’ wijze 😉 ).
Belangrijk is om geen letters over te slaan. En idealiter (zeker als je de woordzoeker zo snel mogelijk wil oplossen) scan je de letters met je ogen in een vloeiende beweging.

Een voorbeeld verduidelijkt dit: als je scant van links naar rechts en op het einde van de rij terug naar het begin van de tweede rij moet komen, verlies je tijd (weliswaar miniem). Beter is om bij het aanvangen van de tweede rij rechts te blijven en die rij te scannen van rechts naar links.

Shares
Share This

Deel dit

Deel dit met jouw vrienden